Výlety - pěší turistika v okolí Jáchymova


Turistické trasy Jáchymov

Modrá vstupuje do města na Fibichově ul. (od Plavna, Krásného Lesa, Horního hradu a Stráže n/Ohří), vede Dvořákovou ul. ke Kulturnímu domu, odtud vzhůru schodištěm u LÚ Curie, pak ke škole, pokračuje ul. B. Němcové, mezi zahrádkami, vzhůru Prokopovou ul., Jiráskovou ul. sestupuje po schodech naproti radnici na náměstí. Odtud přes Nové Město kolem dolu Rovnost do údolí Eliášského potoka a za Zálesím opět vzhůru k Plešivci. Na křižovatce v lázních se protíná se žlutou, u radnice se zelenou.

Zelená - od radnice dolů náměstím, u kaple sv. Anny po Havlíčkově ulici směrem k Popovu (4 km - pěkný výhled staré památné lípy), pak dolů směrem na Horní Žďár a do Ostrova - od rozcestníku naproti radnici po schodech strmě vzhůru, přes Šafaříkovu ul. úvozovou cestou Na Valech až ke cvičišti psů, okolo ranče odtud strmým stoupáním do lesní stráně, pak po hřebenové lesní cestě až k silnici před Božím Darem - zelená značka od křižovatky v lázních krátce ulicí K Lanovce, za novostavbami odbočí prudkým stoupáním do lesa nad starou tovární budovou, v lese nad Suchou se napojí na žlutou směřující ke Klínovci.

Žlutá - od rozcestníku v lázních opouští město v ulici K Lanovce, pak údolím Klínoveckého potoka, od parkoviště pod stanicí lanové dráhy vlevo údolím k lyžařským terénům pod Neklidem přes ně pak až na Boží Dar. - od rozcestníku naproti radnice je značená nová naučná stezka “Jáchymovské peklo”

Červená (vedoucí celým Krušnohořím) lze na ni navázat nejsnáze na Božím Daru nebo na Klínovci


Naučná stezka Božídarské rašeliniště

Božídarské rašeliniště - je největší přírodní rezervaci v Krušných horách. Naučná stezka je 3,2 km dlouhá a má 12 zastávek

Z Jáchymova autobusem (8km) do Božího daru (nejvýše položené městečko ve střední Evropě (1028 m.n.m.), původně hornické s drsným klimatem, dnes známé středisko zimních sportů s přechodem do SRN)

Poté pěšky po zeleném značení až k Božídarskému rašeliništi

Dále směrem na Myslivny k zajímavému nově obnovenému starému hornickému dílu - Blatenskému příkopu.

V blízkosti je významný hraniční přechod.


Zajímavý výstup na Popovskou horu

Z města po zelené směrem k Popovu, po necelých dvou kilometrech odbočit lesní cestou vzhůru (v místech, kde zleva vede lesní stezka od lázní) - až k okraji lesa na hřebenu, zde na křižovatce lesních cest odbočit doleva a po několika stech metrech vyhlížet vpravo jehlanovitou čedičovou skálu na nezalesněném hřebenu. Obtížnější výstup mezi balvany a křovím na vrchol (900 m) - jeden z nejkrásnějších výhledů na jáchymovské Krušnohoří i podhůří.

Zpět - stejnou cestou sestoupit pěšinami k Mariánské po hřebenové cestě náhorními lukami až k chatě Havlovka a odtud přes Nové Město do Jáchymova Popovské lípy a Popovský kříž – Na Horní Popovskou lípu narazíme, půjdeme-li z Jáchymova po zelené. Tento památný strom – lípa malolistá se nachází na místě bývalé vsi Popov u Jáchymova. Její stáří je více než čtyřista let a obvod kmene při posledním měření byl 905 cm. Budeme – li pokračovat po zelené, dojdeme k rozcestí pod Popovským křížem (752m), odkud je krásný výhled do okolí.

Po cca 200 metrech na pěšině v blízkosti sloupů vysokého napětí najdeme Dolní popovskou

lípu – lípu velkolistou s obvodem kolem 8 metrů.


Náročná vycházka - výlet s využitím lanové dráhy na Klínovec

Od Kulturního domu po žluté podél Klínoveckého potoka, kolem “vodopádů” a rekreačního střediska a mírným stoupáním po asfaltované vozovce až k parkovišti. Zde opustit žlutou a cestou vpravo k dolní stanici lanové dráhy a odtud na Klínovec. Z Klínovce buď zpět lanovkou nebo po žluté turistické značce. Zde opustit turistickou značku a od restaurace U pašeráka po silnici zpět do Jáchymova.

Zpáteční cestu od dolní stanice lanové dráhy lze zpestřit tak, že při návratu k zmiňovanému parkovišti ještě před ním odbočit vlevo na širokou svážní cestu, po ní stále mírným stoupáním vzhůru a po vrstevnici až do místa, kde ji křižuje zelená, poměrně strmou lesní stezkou dolů nad bývalou tabák. továrnou až do Jáchymova (ul. K Lanovce).


Oblíbená, nenáročná vycházka k bývalému Sporthotelu Můstek a zpět

Od Kulturního domu po žluté podél Klínoveckého potoka až k rozcestí u “vodopádu” (peřejí). Zde cestou vlevo údolím. Sporthotel Můstek stojí v místě bývalé hospodářské usedlosti, později hostince a rekreačního zařízení. Jméno má podle lyžařského můstku, vybudovaného částečně v prvních měsících války hlavně však v letech poválečných.

Náročnější prodloužení vycházky: můžeme pokračovat cestou nad Sporthotel Můstek s možností:

a) odbočit lesní cestou doleva s nepříliš strmým stoupáním, dojít okolo “ranče” až na vrch Klobouk, a odtud přes “ císařskou alej” uličkami a schodišti ke škole a zpět do lázní (také po zelené k radnici)

b) pokračovat vzhůru podél potoka a v místech, kde přes něj přechází lesní cesta odbočit do stráně doprava a táhlým stoupáním dojít až na vrchol cesty, kde odbočíme na rozcestí vpravo a lesíkem dojdeme až k jeho okraji ke Kamenné hoře s pěkným výhledem směremk lázním.

Vrátíme se pak zpět na rozcestí a pokračujeme lesní cestou šikmo vpravo dolů na žlutou turistickou značku a po ní lesní cestou zpět do lázní.


Naučná stezka Jáchymovské peklo

Vycházky za hornickou minulostí

Stezka začíná na historickém náměstí Jáchymova, kde je pod kostelem zbudována symbolická "Křížová cesta ke svobodě", znázorňující jednotlivé komunistické lágry..

Zastávky naučné stezky:

- kousek nad kostelem situovaný důl Svornost. Patří mezi nejstarší jáchymovské doly. Šachta dolu Svornost je hluboká 532 metrů, byla opatřená větrací šachtou i štolami odvodňovacími- dědičnými. Na Jáchymovsku byly dědičné štoly dvě: Barbora a Daniel. Celková délka Barbory i s jejími odbočkami byla přes 8000 metrů. Délka Daniela pak přes 10000.

- Po silnici, směrem na Nové město, je možné po pár desítkách metrů dojít od Svornosti k Hornickému skanzenu, který je tu budován v okolí štoly dlouhé asi 260 metrů.

- Stezka dál vede okolo jáchymovského vodovodu a ústí štoly Vysoká jedle k Městskému rybníku.

- naučná stezka pokračuje po místech bývalých dolů, nápravně pracovních táborů a táborů nucených prací Nikolaj, Eduard, Eva, Adam, Barbora, Vršek, Eliáš I, Eliáš II, Mariánská a Rovnost.

Na Rovnosti, kde se těžilo stříbro již od roku 1792, byla také nejhlubší šachta revíru. 12. patro této šachty leželo v hloubce 661 metrů.

Historická naučná stezka končí na kopci kde stával Šlikův hrad Freudenstein, v jehož sklepích se od roku 1519 razily stříbrné tolary.


Pěší vycházka k sedačkové lanovce, jízda lanovkou na Klínovec

Nejvyšší horu Krušnohoří a zpět. Bez výletu na Klínovec nemůžeme tvrdit, že známe Krušné hory.

Náročnější: z Jáchymova můžeme zvolit 600m převýšení, po zelené na Suchou, poté po žluté.

Méně náročné: sedačkovou lanovkou.

Od kulturního domu v Jáchymově se vydáte po žluté (zde narazíte na náš penzion POD LANOVKOU, kde se můžete občerstvit) dále jdete po silničce údolím potoka, na rozcestí se dáme vpravo k parkovišti a podle směrovek až k dolní stanici sedačkové lanovky na Klínovec. Z Klínovce se vydáme po červené turistické - kamenitou lesní cestou scházíme k silnici z Klínovce, krátce jdeme po ní a pak odboříme na cestu vlevo. Přetneme silničku a otevřeným terénem za nádherných výhledů na Boží Dar a Božídarský Špičák pokračujeme k Neklidu, vyhlášenému středisku sjezdového lyžování.

Projdeme kolem lyžařských vleků a lyžařských svahů a na rozcestí se pustíme neznačenou cestou vlevo. Ta nás přivede na žlutou turistickou cestu. Spolu s ní se vydáme vlevo k lesu. Klesáme, pak se cesta ostře lomí vlevo takřka do protisměru a přivádí nás do údolí. Zatočíme vpravo a vyrazíme příjemnou cestou podél vody k parkovišti a pak již známou cestou k výchozímu bodu výletu.

 

Online rezervace

nebo volejte: + 420 601 170 027

Aktuální počasí

Jáchymov


teplota °C
vlhkost %
vítr: