Památky v okolí Jáchymova

Královská mincovna (zbudována Ferdinandem I.)

Na nároží krásný arkýř, po zrušení mincovny v roce 1671 st. sloužila budova po staletí jako budova Báňské a hutní správy, od r. 1716 také určité období jako sídlo prvního hornického učiliště (předchůdce báňské akademie v Příbrami a dnešní Vysoké školy báňské v Ostravě). Od r. 1964 muzeum, nově po náročných opravách otevřeno r. 1996-97 - zatím sloužící především výstavním účelům.

Otevřeno: středa - neděle 9-12, 13-17 hodin tel: 353 811 695

Šlikovský hrad (Freudenstein)

Na vrchu nad mincovnou postaven v prvních letech vzniku města. Od r. 1547 byl sídlem horních hejtmanů. V jeho sklepeních snad měly být prováděny tajně prvé pokusné ražby "hrubých" stříbrných mincí, později proslulých tolarů. Hrad vyhořel za třicetileté války. Zůstaly dvě věže. Nižší (prachárna) sloužívala horníkům jako sklad střeliva. Vyšší (Šlikovku) obýval hlásný a byl zde zavěšen zvon oznamující začátky a konce směn.Věž vyhořela po zásahu blesku r. 1964, při opravě byla značně snížena. Dnes v soukromém vlastnictví.

Děkanský kostel sv. Jáchyma

Pozdně gotická stavba monumentálních rozměrů stavěná jako protestanský chrám pro osmnáctitisícové město v letech 1534-1540. Po bitvě na Bílé Hoře kostel jako protestanský uzavřen a po roce znovu vysvěcen jako kostel katolický. Vyhořel při velkém požáru města r. 1873 (nedozírné ztráty, mezi nimi i oltářní obraz Lukáše Cranacha), obnoven podle návrhu stav. Mockera, který však pozměnil původní vzhled. Před kostelem "Trojičný sloup" se sousoším (sv. Maria, sv. Josef, sv. Anna, sv. Jáchym) postaven jáchymovským havířstvem r. 1703. Otevřen v době konání bohoslužeb: neděle od 10.00 hodin a mše v době církevních svátků

Důl Svornost

Nejstarší z jáchymovských dolů na stříbro (1529). Při těžbě uranu v 19. st. zde vytryskl v hloubce 500 m vydatný pramen, který do r. 1901 stačil zatopit takřka celý důl, v hloubce 200 m voda odtékala tzv. "dědičnou štolou". Odčerpána byla až r. 1924. V r. 1925 navštívila důl M. C. Sklodowská. Důl sloužil těžbě uranu, nyní je v provozu jako lázeňské zařízení, neboť v jeho podzemí je zdroj léčivých radonových vod pro lázně. pro veřejnost nepřístupný

Měšťanské domy

na náměstí Republiky (č.p. 270, čp. 146, čp. 145 s nově zabudovaným portálem, který býval dříve u zbořeného domu čp. 139) vesměs se zajímavými kamennými portály z období rozkvětu Jáchymova v 16. st. a s hodnotnými vstupními mázhausy a klenutými přízemními místnostmi. Stavebně zajímavé rovněž patricijské domy na protější straně náměstí, z nichž v nově restaurovaném domě čp. 4 zajímavá výstava i prodejna minerálů z Krušných hor.

Radnice

Původně dům Jeronýma Šlika z let 1540 - 44, prošla přestavbami v druhé polovině 18. stol. a začátkem 20. stol. zvýšena o jedno patro. Budova má mohutná sklepení a nádherně klenuté přízemní místnosti. Vzácnou kamenickou prací je vstupní portál. Na zdi věže nad portálem je znak města se sv. Jáchymem a sv. Annou. Budova byla již od 16. století důležitým místem samosprávy města, okresního hejtmanství a okresního soudu. Dnes je sídlem Městského úřadu a Městské knihovny a Informačního centra.

Kaple sv. Anny

Zbudována koncem 18. století na místě původní dřevěné kaple stávající poblíž Chlebného trhu, který tvořil střed starého Jáchymova v 16. století. V místech dnešního parčíku Na Slovanech stávala až do poválečných let hrázděná budova staré radnice.

Evangelický kostel (z r. 1904)

Na jeho zdi plastiky s portréty M. Luthera a místního ev. faráře a prvního kronikáře J. Mathesia, uvnitř zajímavá Mathesiova pamětní síň.

Kaple sv.Barbory

(původně stávala v místech dnešního lázeňského penziónu Astorie, přenesena r. 1916) postavena koncem 18. st. z podnětu horníků a hutníků (proto dvě věžičky) Bohoslužby vždy od pondělí do soboty od 16.00 hodin

Špitální kostelík (Všech svatých)

nejstarší stavební památka města, která si zachovala původní vzhled. Uvnitř vzácné náhrobní desky, oltář pravděpodobně z dílny L. Cranacha, sousoší Kalvárie drážďanského sochaře K. Waltra z r. 1544. V současnosti uzavřen z důvodu rekonstrukce.

http://www.klinovec.cz
http://www.bozidar.cz
http://www.jachymov.cz

 

Online rezervace

nebo volejte: + 420 601 170 027

Aktuální počasí

Jáchymov


teplota °C
vlhkost %
vítr: